Nemško govoreča etnična skupnost v Sloveniji

DE

Nemško govoreča etnična skupnost v Sloveniji zajema okrog 1. 600 ljudi in leta 2002 je 0,1 procenta prebivalstva navedlo,  da doma uporabljajo „nemščino kot pogovorni jezik“.  Svojci skupnosti živijo predvsem na Štajerskem, v mestih kot sta Maribor in Celje, Ptuj ter v Apačah in na jugovzhodu Sloveniji, v  Kočevju (v t.i. Gotschee) ter v občinah Dolenjske Toplice in Semič.

Nemško govoreča etnična skupnost v Sloveniji je organizirana v krovna zduženja in društva.

Krovna združenje in njihova društva so:

  • Zveza kulturnih društev nemško govoreče etnične skupnosti v Sloveniji / Dachverband der Kulturvereine der deutschsprachigen Volksgruppe in Slowenien

    Predsednik 2017/2018: Christian Lautischer

Sem sodijo naslednja kulturna društva:

Kulturno društvo Celje ob Savinji / Kulturverein Cilli an der Sann
Sedež: Šmartno v Rožni dolini

Društvo Kočevarjev staroselcev / Gottscheer Altsiedler Verein Krapflern
Sedež: Dolenjske Toplice

Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi / Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken
Sedež: Maribor

Kulturno društvo Apaško polje / Kulturverein Abstaller Feld
Sedež: Apaško polje

Internacionalno društvo Most svobode Maribor / Verein Freiheitsbrücke Marburg
Sedež: Maribor

Društvo nemško govoreče mladine / Kulturverein deutschsprachiger Jugend
Sedež: Ljubljana

Konec leta 2013 je bilo ustanovljeno še eno krovno združenje.

     Zveza kočevarskih organizacij / Dachverband der Gottscheer Organisationen

    Sedež: Črnomelj
    Predsednik: Dipl. Ing. Andrej Černe

Pod okriljem te zveze delujejo naslednja kulturna društva oz. gibanja:

Zavod za ohranitev kulturne dediščine / Einrichtung für die Erhaltung des Kulturerbes Moschnitze
Sedež: Mošnice

Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nessetal Koprivnik / Kulturverein Nesseltal – Anstalt für die Erhaltung des Kulturerbes Nesseltal
Sedež: Kočevje

Turistično društvo pod Srebotnikom / Touristischer Verein unter dem Gutenberg
Sedež društva: Dolenjske Toplice

Poleg omenjenih obstajajo še posamezna neodvisna društva.