Delovna praksa in volonterstvo

DE

Prakse v okviru programa Leonardo da Vinci

Österreichisches Kulturforum
Program Leonardo da Vinci (podprogram programa ERASMUS+) podpira mobilne in inovativne projekte v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Posamezniki se udeležijo praks ali prebivajo v tujini in tako poglobijo svoje znanje, kompetence ter sposobnosti.
Program finančno podpira strokovne prakse v tujini, NE PA bivanja za učenje/poglobitev tujega jezika!

Več o ciljni skupini, financiranju in kontaktih najdete tukaj:

Prostovoljno socialno leto v Avstriji

Österreichisches Kulturforum
Avstrijski projekt Prostovoljno socialno leto (Freiwilliges Soziales Jahr – FSJ) omogoča mladim, starejšim od 18 let, da za obdobje 10 oz. 11 mesecev opravljajo različne dejavnosti, vključno s pedagoškim spremstvom in izobraževalnim programom v ustanovah socialnega skrbstva in se tako seznanijo z delom na tem področju.

Več o ciljni skupini, financiranju in kontaktih najdete tukaj:

Evropska prostovoljska služba

Österreichisches Kulturforum
Evropska prostovoljska služba (EVS) nudi mladim (med 17. in 30. letom starosti) možnost celoletnega bivanja v tujini (npr. v Avstriji ali Sloveniji) in se tam udeležujejo dobrodelnih projektov ali organizacij. Posebna predznanja niso potrebna in seznam prostovoljskih projektov je raznolik (npr. pomoč v mladinskih centrih, delo z ljudmi s posebnimi potrebami, projekti na področju naravovarstva, medijev itd.).

Več o o trajanju, financiranju in kontaktih najdete tukaj::

Ö