Redne štipendije

DE

Baza podatkov o štipendijah »scholarships.at«
Zveznega ministrstva za znanost, raziskovanje in gospodarstvo
KajInformacije o štipendijah – študijsko bivanje in raziskovanje v tujini, prakse, poletne šole
PovezavaBaza podatkov
Avstrijska baza podatkov o štipendijah in subvencijah za raziskovalno dejavnost
PovezavaBaza podatkov
Štipendije OeAD-ja
(Österreichischer Austauschdienst/Avstrijske službe za akademsko izmenjavo)
KajŠtipendije in podpore za študente in raziskovalce, ki jih zanima študij in raziskovanje v Avstriji.
PovezavaOeAD – štipendije in podpore za raziskovalno dejavnost
EURAXESS - Researchers in Motion
KajŠtipendije in podpore za mlade raziskovalce na doktorskem nivoju .
Povezava Mednarodne podpore in Podpore Evropske Unije
Raziskovalne štipendije Avstrijskega sklada za integracijo (ÖIF)- Razikovalna nagrada ÖIF 2015
KdoAvstrijski sklad za integracijo (ÖIF)
KjeAvstrija
PodročjePodpore za znanstveno-raziskovalno delo na področju migracije in/ali integracije migrantov ali beguncev
Trajanje/rokiPrijave v elektronski obliki so možne takoj do vključno 30. junija 2015, in sicer na katerikoli fakulteti ali visoki strokovni šoli v Avstriji.
Pogoji/
upravičenci
Absolventi avstrijskih univerz in visokih strokovnih šol
naprej
Program Elise Richter
KdoSklad za spodbujanje znanstvenega raziskovanja (FWF)
KjeAvstrija
PodročjeVisoko kvalificirani raziskovalci vseh smeri, ki si prizadevajo za akademsko kariero
Trajanje/roki12 – 48 mesecev; letno dva razpisa (spomladi in jeseni).
Pogoji/upravičenciZnanstveniki, ki so v zadnjih 10 letih najmanj 3 leta bivali v Avstriji, ustrezne postdoktorske izkušnje v Avstriji ali tujini, mednarodna znanstvena publikacijska dejavnost, priprave za načrtovani raziskovalni projekt/načrtovano habilitacijo, brez starostne omejitve
> naprej

Štipendija Richarda Plaschke
KdoCenter za mednarodno sodelovanje in mobilnost (ICM) OeAD-ja
KjeAvstrija
PodročjeRaziskovalna štipendija za zgodovinske znanosti, humanistične vede, teologijo, jezikovne in književne vede
Trajanje/rokisemestrska ali letna štipendija oz. raziskovalna štipendija, 4 – 9 mesecev, v primeru uspešnega zaključka možnost podaljšanja na 18 mesecev
Rok za prijavoNOVO: 2-krat letno: 1. marec in 15. september
Pogoji/upravičenciPodiplomski in podoktorski znanstveniki zgodovinskih znanosti, humanističnih ved, teologije, jezikovnih in književnih ved
> weiter/naprej
Franz-Werfel-Stipendium

KdoOeAD-GmbH/ICM po naročilu in iz sredstev Zveznega ministrstva za znanost, raziskovanje in ekonomijo (BMWFW)
KjeAvstrija
PodročjeHumanistične vede, Jezikovne in literarne vede
Trajanje/rokiSemestrske in/ali letne štipendije
Raziskovalne štipendije (4 do 9 mesecev).
Rok oddaje prošenj – NOVO: 2-krat letno: 1. marec in 15. september.
Pogoji/upravičenciZa mlade univerzitetne predavatelje in predavateljice nemškega jezika in avstrijske literature (podiplomski in postdoktorski študentje/-ke, raziskovalci/-ke.
> naprej
Štipendijski program Ernsta Macha - po svetu

KdoOeAD-GmbH/ICM po naročilu in iz sredstev Zveznega ministrstva za znanost, raziskovanje in ekonomijo (BMWFW).
KjeAvstrija
NOVO! Prijave na razpis so odslej možne tudi za privatne univerze.
PodročjeNaravoslovne vede in tehnične znanosti, humana medicina, zdravstvene vede, agronomija, socialne vede humanoistične vede in umetnost.
Trajanje/rokiSemestrske in/ali letne štipendije (1-9 mesecev). Prijave za študijsko leto 2016/17 predvidoma v začetku marca 2016
Pogoji/upravičenciPodiplomski in podoktorski študenti
> naprej