>>SUBVENCIJE, >>RAZPISI & NAGRADE, >>TEKMOVANJA IN NATEČAJI

DE

SUBVENCIJE IN RAZPISI

Književna štipendija “Mestni pisar / Mestna pisarka“ mesta Gradec 2018/2019

Področje: Mesto Gradec za obdobje od 1. septembra 2018 do 31. avgusta 2019 razpisuje književno štipendijo “Mestni pisar / Mestna pisarka“. Štipendija je namenjena pisateljem in pisateljicam, ki v svojih delih izpričujejo inovativnost in sodobnost, estetsko in jezikovno kakovost, pristnost ter umetniško izvirnost.
Rok za prijave: 31.3.2018 (datum poštnega žiga)
Časovni okvir: od septembra 2018 do avgusta 2019
Pogoji / upravičenci:
• Kulturna in jezikovna bližina oz. povezanost z Gradcem
• Zaželeno je osnovno znanje nemškega jezika, ki pa ni odločilno
• Najmanj ena samostojna književna publikacija (ne v samozaložbi) ali pet nesamostojnih publikacij v časopisih ali zbornikov ali dve natiskani ali posneti radijski igri ali eno uprizorjeno ali natiskano odrsko delo
Nadaljnji pogoji – glej tukaj .
Več informacij / Obrazci za prijavo: Kultur Graz .

RAZPISI IN NAGRADE
TEKMOVANJA IN NATEČAJI

Mednarodni razpis „STARTS Prize 2018“

Področje: Ars Electronica, center lepih umetnosti BOZAR in inštitut za umetnost, znanost in tehnologijo Waag Society objavljajo mednarodni razpis Evropske komisije za inovativna sodelovanja in projekte na stičišču med znanostjo (Science), tehnologijo (Technology) in umetnostjo (ARTS).
Rok za prijave: 02.03.2018
Pogoji za sodelovanje /upravičenci:
– v prihodnost usmerjenja sodelovanja in projekte, ki jih zaznamujeta tehnologija in umetnost
– vse oblike umetniškega delovanja in praks, povezanih z inovacijami na področjih tehnologije, gospodarstva in/ali družbe
– vse oblike tehnološkega in znanstvenega raziskovanja, ki ga navdihuje umetnost ali ki vključuje umetnike kot pospeševalce novega razmišljanja
– umetniki in ekipe iz vsega sveta
– razpis ni omejen na državljane Evropske unije
Nagrada: 2 nagradi po 20.000 €
Več informacij: Iniciativa STARTS in Nagrada STARTS .


Mednarodno Haydnovo tekmovanje za klasično pesem in arijo – Haydnova rojstna hiša Rohrau

Področje: Avstrijsko društvo »Haydnregion Niederösterreich« prvič razpisuje »Mednarodno Haydnovo tekmovanje za klasično pesem in arijo«, ki bo potekalo 2. in 3. junija 2018 v Haydnovi rojstni hiši v Rohrauu.
Rok za prijave: 10.04.2018 – zgolj v elektronski obliki
Trajanje: od 2. do 3. junija 2018
Pogoji za sodelovanje /upravičenci:
Tekmovanje s posebnim poudarkom na repertoarjem klasičnih pesmi in arij je namenjeno mladim nadarjenim in ustrezno šolanim pevcem iz vsega sveta.
– pevke, rojene po 1. januarju 1987, in pevci, rojeni po 1. januarju 1985
– za tekmovanje se zahtevajo najmanj 7 pesmi in 5 arij
Več informacij /obrazci za prijavo: Mednarodno Haydnovo tekmovanje .


Mednarodni glasbeni festival Murau – tekmovanje za skladatelje/skladateljice

Področje: Mednarodni glasbeni festival Murau (MIMF) obsega delavnici za petje in kompozicijo ter koncertni cikel.
Festival vabi skladatelje/skladateljice k ustvarjanju na temo »Drugačnost« (Anderssein) in predložitvi še ne objavljene partiture. Izbrano delo bo krstno uprizorjeno 25. avgusta 2018 na gala koncertu pod umetniškim vodstvom Zana Zalisa.
Rok za prijave: 15. 04. 2018
Trajanje: Mednarodni glasbeni festival Murau (MIMF) bo potekal med 17. in 25. avgustom 2018.
Pogoji za sodelovanje:
 Žanr: neomejeno
 dela za mešani zbor, godalni orkester, tolkala, Opcija: solo petje
 Trajanje: največ 6 minut
 Jezik: nemščina ali angleščina
 težavnostna stopnja: srednja
 Zgolj ne objavljene in še ne uprizorjene kompozicije
 Popolne partiture v pdf-formatu
Več informacij: Mednarodni glasbeni festival Murau .

4. Glasbeno tekmovanje za skladatelje Maurico Kagel

Področje: Inštitut Ludwiga van Beethovna išče skladbe za klavir, ki so primerna za otroke in mladostnike in so zato tehnično manj zahtevna.
Rok za prijave: 15. 08. 2018
Trajanje: od 4. do 7. februarja 2019
Pogoji za sodelovanje:
 Upravičenci: vsi skladatelji/skladateljice, ki so rojeni/e po 15.08.1978, razen bivših nagrajencev tekmovanja
 Zgolj ne objavljene in še ne uprizorjene kompozicije
 Popolne partiture in ne deli
 Zasedba: klavir
 Dela naj izvajajo otroci ali mladostniki
 Dolžina: 6 do 15 minut
Več informacij: 4. Glasbeno tekmovanje za skladatelje Maurico Kagel .

SPLOŠNE SUBVENCIJE
Neposredne subvencije Avstrijskega kulturnega foruma

Za informacije o subvencijah se lahko obrnete neposredno na Avstrijski kulturni forum v Ljubljani. Predpogoj za pridobitev subvencije je neposredna povezanost teme z Avstrijo ter izvedba projekta/prireditve v Sloveniji.

Poleg dvostranskih vsebin se pri izbiri projektov osredotočamo na teme regionalnega, evropskega in globalnega pomena, ki so trajnostno naravnane. Prioritetne vsebine najdete pod “aktualne teme“.

Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo: SI-AT

Programsko obdobje 2014 – 2020

Za čezmejne projekte na področjih gospodarstva, sociale (vključno z izobraževanjem in kulturo) in okoljske politike je možno zaprositi za sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (nekdanji projekti INTERREG). Cilji so trajnostni teritorialni razvoj, pospešitev medregionalnega sodelovanja in izmenjava izkušenj.

Programsko območje: v Sloveniji: Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska in Osrednjeslovenska; v Avstriji: Vzhodna Štajerska, Zahodna in Južna Štajerska, Gradec, Zgornja Štajerska – vzhod, Zgornja Štajerska – zahod, Celovec – Beljak, Spodnja Koroška, Zgornja Koroška in Južno Gradiščansko.

Za sredstva lahko zaprosijo partnerji iz Slovenije in Avstrije. > več

Dodatek za kritje prevajalskih stroškov avstrijskega Urada zveznega kanclerja:

Dodatek za kritje prevajalskih stroškov: Avstrijski Urad zveznega kanclerja nudi tudi klasične podpore v obliki dodatka za kritje prevajalskih stroškov, za katere lahko zaprosijo tuje založbe.
Pogoji / roki: Po možnosti popolne vloge (vlogo za podporo, stroškovni načrt, licenčno in prevajalsko pogodbo, seznam prevodov prevajalcev) lahko založbe pred tiskom prevoda naslovijo na Oddelek za književnost Urada zveznega kanclerja.
Več: Urad avstrijskega kanclerja – Umetnost in kultura