>>SUBVENCIJE, >>RAZPISI & NAGRADE, >>TEKMOVANJA IN NATEČAJI

DE

SUBVENCIJE IN RAZPISI
RAZPISI IN NAGRADE
Književna štipendija mesta Gradec 2017/2018 »Mestni pisar / Mestna pisarka«

Področje: Mesto Gradec za obdobje od 1. septembra 2017 do 31. avgusta 2018 razpisuje književno štipendijo »Grazer Stadtschreiberin/Stadtschreiber«. Štipendija je namenjena pisateljem, ki v svojih delih izpričujejo inovativnost in sodobnost, estetsko in jezikovno kakovost, pristnost ter umetniško izvirnost.
Rok za prijave: 31.03.2017 (datum poštnega žiga)
Časovni okvir: Od septembra 2017 do avgusta 2018
Pogoji / upravičenci:
• Kulturna in jezikovna bližina oz. povezanost z Gradcem
• Zaželeno je osnovno znanje nemškega jezika, ki pa ni odločilno
• Najmanj ena samostojna književna publikacija (ne v samozaložbi) ali pet nesamostojnih publikacij v časopisih ali zbornikov ali dve natiskani ali posneti radijski igri ali eno uprizorjeno ali natiskano odrsko delo
Nadaljnji pogoji – glej tukaj .
Več informacij / Obrazci za prijavo: Kultur Graz .

Program Joint Excellence In Science Humanities (JESH) – razpis 2017

Področje: Program Joint Excellence In Science Humanities (JESH) Avstrijske akademije znanosti omogoča povezovanje posameznih znanstvenikov na najvišji ravni. Program JESH raziskovalcem krije bivalne stroške od najmanj dveh mesecev (60 dni) do največ šest mesecev (180 dni). Drugih projektnih stroškov ter že obstoječa sodelovanja program ne podpira.
Rok za prijave: 18.04.2017
Pogoji / upravičenci: Razpis je namenjen znanstvenikom, ne glede na njihovo državljanstvo, ki so v zadnjih desetih letih doktorirali in stalno prebivajo v Avstriji ali v eni od drugih izbranih držav (med drugim v Sloveniji). Prav tako morajo biti zaposleni na raziskovalni ustanovi izbrane države ali na do razpisa upravičeni avstrijski univerzi ali raziskovalni ustanovi Avstrijske akademije znanosti.
Več informacij: Program (JESH) – razpis 2017

TEKMOVANJA IN NATEČAJI
Intercultural Achievement Award 2017 – mednarodna natečaj medkulturnega dialoga

Področje: Iščejo se uspešni in praktično naravnani projekti na področju medkulturnega dialoga! Nagrada »Intercultural Achievement Award (IAA)« je ključni projekt na področju medkulturnega dialoga. Nagrada se podeli uspešnim in inovativnim mednarodnim projektom na področju medkulturnega dialoga, ki v medkulturnem sobivanju prepoznajo in izkoristijo dane možnosti.
Rok za prijave: 12.04.2017
Pogoji za sodelovanje: V poštev pridejo iniciative na enem ali več naslednjih šest področij:
mediji/novinarstvo, umetnost/kultura, mladi, ženske, globalno izobraževanje državljanov in integracije.

Nagrada IAA 2017 bo podeljena za naslednjih pet kategorij:
– kategorija trajnost: »najbolje delujoč projekt z dolgoročnim delovanjem«
– kategorija aktualnost: »najboljši projekt, ki se navezuje na aktualne dogodke«
– kategorija inovacija: »inovativen interkulturelni projekt«
– kategorija mediji: »najboljši medijski prispevek za medkulturno razumevanje«
– posebna nagrada: »Integracija v Avstriji« (zgolj za avstrijske organizacije in projekte).

Nagrajeni so lahko tako veliki in majhni projekti, ki jih izvajajo bodisi organizacije ali posamezniki
Vlagatelji: Neprofitne organizacije (dobrodelne nevladne organizacije ter društva, fundacije, socialne izobraževalne ustanove, verske organizacije), organizacije zasebnega gospodarstva in posamezniki civilne družbe.
Več informacij: Avstrijsko zvezno ministrstvo za Evropo, integracijo in zunanje zadeve – oddelek za mednarodno kulturo

Mednarodni glasbeni festival Murau – tekmovanje za skladatelje

Področje:
Mednarodni glasbeni festival Murau (MIMF) nudi dve delavnici za petje in kompozicijo ter tridelni koncertni cikel.
Festival vabi skladatelje k ustvarjanju na temo »Zadovoljstvo« (Zufriedenheit) in da vložijo še ne objavljene partiture. Izbrana dela bo 25. avgusta 2017 na gala koncertu krstno uprizoril Zane Zalis.
Rok za prijave: 14. 04. 2017
Trajanje: Mednarodni glasbeni festival Murau (MIMF) bo potekal od 18. do 25. avgusta 2017.
Pogoji za sodelovanje:
 Žanr: pop-klasika-crossover
 Dela za mešani zbor, godalni kvintet, klavir, tolkala, bas, e-kitaro in/ali keyboard
 Opcija: solo petje
 Trajanje: 3 – 7 minut
 Jezik: nemščina ali angleščina
 Zgolj ne objavljene in še ne uprizorjene kompozicije
 Popolne partiture v pdf-formatu
Več informacij: Program Mednarodni glasbeni festival Murau .


24. Mednarodno tekmovanje Johannesa Brahmsa Pörtschach za klavir, violino, violo, čelo in petje

Področje: Od 2.9. do 10.9.2017 Družba Johannesa Brahmsa Pörtschach organizira 24. Mednarodno tekmovanje Johannesa Brahmsa za klavir, violino, violo, čelo in petje, ki bo potekalo v Pörtschachu ob Vrbskem jezeru (avstrijska Koroška). Letos se vse kategorije (razen petja) prvič zaključujejo z orkestrskim finalom.
Rok za prijave: 1.07.2016 (zgolj elektronsko)
Več informacij: 24. Mednarodno tekmovanje Johannesa Brahmsa .

Razpis za 13. Mednarodno tekmovanje Wolfganga Amadeusa Mozarta 2018 za godalne kvartete

Področje: Od 2. do 15. februarja 2018 Univerza v Salzburgu Mozarteum prireja 13. Mednarodno tekmovanje Wolfganga Amadeusa Mozarta. Tekmovanje za godalne kvartete bo potekalo med 2. in 8. februarjem 2018
Rok za prijave: 15.08.2017
Pogoji / upravičenci:
– Tekmovanja se lahko udeležijo glasbeniki vseh narodnosti.
– Na dan 2. februarja 2018 posamezni člani ne smejo biti starejši od 35 let, skupna starost vseh članov ansambla pa ne sme presegati 120 let.
Več informacij / obrazci: Mozarteum Salzburg – razpis in Mozarteum Salzburg – razpis za godalne kvartete
Kandidate prosimo, da se prijavijo izključno z obrazcem, ki je na voljo na spletu.


Razpis za 13. Mednarodno tekmovanje Wolfganga Amadeusa Mozarta 2018 za petje

Področje: Od 2. do 15. februarja 2018 Univerza v Salzburgu Mozarteum prireja 13. Mednarodno tekmovanje Wolfganga Amadeusa Mozarta. Tekmovanje za petje bo potekalo med 9. in 15. februarjem 2018.
Rok za prijave: 15.08.2017
Pogoji / upravičenci:
– Tekmovanja se lahko udeležijo mladi glasbeniki – pevci vseh narodnosti, rojeni leta 1986 ali kasneje.
Več informacij / obrazci: Mozarteum Salzburg – razpis in Mozarteum Salzburg – razpis za petje
Kandidate prosimo, da se prijavijo izključno z obrazcem, ki je na voljo na spletu.

SPLOŠNE SUBVENCIJE
Neposredne subvencije Avstrijskega kulturnega foruma

Za informacije o subvencijah se lahko obrnete neposredno na Avstrijski kulturni forum v Ljubljani. Predpogoj za pridobitev subvencije je neposredna povezanost teme z Avstrijo ter izvedba projekta/prireditve v Sloveniji.

Poleg dvostranskih vsebin se pri izbiri projektov osredotočamo na teme regionalnega, evropskega in globalnega pomena, ki so trajnostno naravnane. Prioritetne vsebine najdete pod “aktualne teme“.

Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo: SI-AT

Programsko obdobje 2014 – 2020

Za čezmejne projekte na področjih gospodarstva, sociale (vključno z izobraževanjem in kulturo) in okoljske politike je možno zaprositi za sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (nekdanji projekti INTERREG). Cilji so trajnostni teritorialni razvoj, pospešitev medregionalnega sodelovanja in izmenjava izkušenj.

Programsko območje: v Sloveniji: Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska in Osrednjeslovenska; v Avstriji: Vzhodna Štajerska, Zahodna in Južna Štajerska, Gradec, Zgornja Štajerska – vzhod, Zgornja Štajerska – zahod, Celovec – Beljak, Spodnja Koroška, Zgornja Koroška in Južno Gradiščansko.

Za sredstva lahko zaprosijo partnerji iz Slovenije in Avstrije. > več

Dodatek za kritje prevajalskih stroškov avstrijskega Urada zveznega kanclerja:

Dodatek za kritje prevajalskih stroškov: Avstrijski Urad zveznega kanclerja nudi tudi klasične podpore v obliki dodatka za kritje prevajalskih stroškov, za katere lahko zaprosijo tuje založbe.
Pogoji / roki: Po možnosti popolne vloge (vlogo za podporo, stroškovni načrt, licenčno in prevajalsko pogodbo, seznam prevodov prevajalcev) lahko založbe pred tiskom prevoda naslovijo na Oddelek za književnost Urada zveznega kanclerja.
Več: Urad avstrijskega kanclerja – Umetnost in kultura