>>SUBVENCIJE, >>RAZPISI & NAGRADE, >>TEKMOVANJA IN NATEČAJI

DE

SUBVENCIJE IN RAZPISI
RAZPISI IN NAGRADE

Književna štipendija avstrijske kulturne mreže PRO.VIELE Wels 2017

(1. september – 30. november 2017)
Področje: Avstrijska kulturna mreža PRO.VIELE Wels za obdobje od 1. septembra do 30. novembra 2017 razpisuje književno štipendijo »StaTTschreiber/in für Wels 2017«. Štipendija je namenjena pisateljem vsem starosti, ki v svojih delih izpričujejo sodobnost in umetniško izvirnost ter so pripravljeni na dialog z lokalnim prebivalstvom.
Rok za prijave: 31.5.2017
Časovni okvir: 1. September – 30. November 2017
Pogoji / upravičenci:
• Pripravljenost za dialog z mestom Wels
• Najmanj ena samostojna književna publikacija (ne v samozaložbi) ali pet nesamostojnih publikacij v časopisih ali zbornikov
• Konkretni projekt, ki bo med bivanjem izveden
Več informacij:
Književna štipendija PRO.VIELE Wels 2017.

TEKMOVANJA IN NATEČAJI

24. Mednarodno tekmovanje Johannesa Brahmsa Pörtschach za klavir, violino, violo, čelo in petje

Področje: Od 2.9. do 10.9.2017 Družba Johannesa Brahmsa Pörtschach organizira 24. Mednarodno tekmovanje Johannesa Brahmsa za klavir, violino, violo, čelo in petje, ki bo potekalo v Pörtschachu ob Vrbskem jezeru (avstrijska Koroška). Letos se vse kategorije (razen petja) prvič zaključujejo z orkestrskim finalom.
Rok za prijave: 1.07.2016 (zgolj elektronsko)
Več informacij: 24. Mednarodno tekmovanje Johannesa Brahmsa .

Razpis za 13. Mednarodno tekmovanje Wolfganga Amadeusa Mozarta 2018 za godalne kvartete

Področje: Od 2. do 15. februarja 2018 Univerza v Salzburgu Mozarteum prireja 13. Mednarodno tekmovanje Wolfganga Amadeusa Mozarta. Tekmovanje za godalne kvartete bo potekalo med 2. in 8. februarjem 2018
Rok za prijave: 15.08.2017
Pogoji / upravičenci:
– Tekmovanja se lahko udeležijo glasbeniki vseh narodnosti.
– Na dan 2. februarja 2018 posamezni člani ne smejo biti starejši od 35 let, skupna starost vseh članov ansambla pa ne sme presegati 120 let.
Več informacij / obrazci: Mozarteum Salzburg – razpis in Mozarteum Salzburg – razpis za godalne kvartete
Kandidate prosimo, da se prijavijo izključno z obrazcem, ki je na voljo na spletu.


Razpis za 13. Mednarodno tekmovanje Wolfganga Amadeusa Mozarta 2018 za petje

Področje: Od 2. do 15. februarja 2018 Univerza v Salzburgu Mozarteum prireja 13. Mednarodno tekmovanje Wolfganga Amadeusa Mozarta. Tekmovanje za petje bo potekalo med 9. in 15. februarjem 2018.
Rok za prijave: 15.08.2017
Pogoji / upravičenci:
– Tekmovanja se lahko udeležijo mladi glasbeniki – pevci vseh narodnosti, rojeni leta 1986 ali kasneje.
Več informacij / obrazci: Mozarteum Salzburg – razpis in Mozarteum Salzburg – razpis za petje
Kandidate prosimo, da se prijavijo izključno z obrazcem, ki je na voljo na spletu.

SPLOŠNE SUBVENCIJE
Neposredne subvencije Avstrijskega kulturnega foruma

Za informacije o subvencijah se lahko obrnete neposredno na Avstrijski kulturni forum v Ljubljani. Predpogoj za pridobitev subvencije je neposredna povezanost teme z Avstrijo ter izvedba projekta/prireditve v Sloveniji.

Poleg dvostranskih vsebin se pri izbiri projektov osredotočamo na teme regionalnega, evropskega in globalnega pomena, ki so trajnostno naravnane. Prioritetne vsebine najdete pod “aktualne teme“.

Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo: SI-AT

Programsko obdobje 2014 – 2020

Za čezmejne projekte na področjih gospodarstva, sociale (vključno z izobraževanjem in kulturo) in okoljske politike je možno zaprositi za sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (nekdanji projekti INTERREG). Cilji so trajnostni teritorialni razvoj, pospešitev medregionalnega sodelovanja in izmenjava izkušenj.

Programsko območje: v Sloveniji: Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska in Osrednjeslovenska; v Avstriji: Vzhodna Štajerska, Zahodna in Južna Štajerska, Gradec, Zgornja Štajerska – vzhod, Zgornja Štajerska – zahod, Celovec – Beljak, Spodnja Koroška, Zgornja Koroška in Južno Gradiščansko.

Za sredstva lahko zaprosijo partnerji iz Slovenije in Avstrije. > več

Dodatek za kritje prevajalskih stroškov avstrijskega Urada zveznega kanclerja:

Dodatek za kritje prevajalskih stroškov: Avstrijski Urad zveznega kanclerja nudi tudi klasične podpore v obliki dodatka za kritje prevajalskih stroškov, za katere lahko zaprosijo tuje založbe.
Pogoji / roki: Po možnosti popolne vloge (vlogo za podporo, stroškovni načrt, licenčno in prevajalsko pogodbo, seznam prevodov prevajalcev) lahko založbe pred tiskom prevoda naslovijo na Oddelek za književnost Urada zveznega kanclerja.
Več: Urad avstrijskega kanclerja – Umetnost in kultura