>>SUBVENCIJE, >>RAZPISI & NAGRADE, >>TEKMOVANJA IN NATEČAJI

DE

SUBVENCIJE IN RAZPISI
IZREDNE SUBVENCIJE
Skladateljski natečaj 2017 za klavir, violino in violončelo

Področje: Univerza za umetnost v Gradcu (KUG) razpisuje tekmovanje za skladatelje, ki lahko vložijo kompozicije za trio za klavir, violino in violončelo.
Rok za prijave: 28.2.2017 (datum poštnega žiga ali e-pošta)
Pogoji za sodelovanje:
– Odprto tekmovanje za skladatelje vseh narodnosti.
– Za skladatelje do 38. leta starosti (rojeni po 1.3.1978).
– Prijavljena dela ne smejo biti krstno ali javno izvedena, nagrajena ali objavljena.
– Trajanje kompozicije: največ 15 minut.
Nadaljnje informacije: Univerza za umetnost v Gradcu (KUG)

Književna štipendija mesta Gradec 2017/2018 »Mestni pisar / Mestna pisarka«

Področje: Mesto Gradec za obdobje od 1. septembra 2017 do 31. avgusta 2018 razpisuje književno štipendijo »Grazer Stadtschreiberin/Stadtschreiber«. Štipendija je namenjena pisateljem, ki v svojih delih izpričujejo inovativnost in sodobnost, estetsko in jezikovno kakovost, pristnost ter umetniško izvirnost.
Rok za prijave: 31.3.2017 (datum poštnega žiga)
Časovni okvir: Od septembra 2017 do avgusta 2018
Pogoji / upravičenci:
• Kulturna in jezikovna bližina oz. povezanost z Gradcem
• Zaželeno je osnovno znanje nemškega jezika, ki pa ni odločilno
• Najmanj ena samostojna književna publikacija (ne v samozaložbi) ali pet nesamostojnih publikacij v časopisih ali zbornikov ali dve natiskani ali posneti radijski igri ali eno uprizorjeno ali natiskano odrsko delo
Nadaljnji pogoji – glej tukaj .
Več informacij / Obrazci za prijavo: Kultur Graz .

SPLOŠNE SUBVENCIJE
Neposredne subvencije Avstrijskega kulturnega foruma

Za informacije o subvencijah se lahko obrnete neposredno na Avstrijski kulturni forum v Ljubljani. Predpogoj za pridobitev subvencije je neposredna povezanost teme z Avstrijo ter izvedba projekta/prireditve v Sloveniji.

Poleg dvostranskih vsebin se pri izbiri projektov osredotočamo na teme regionalnega, evropskega in globalnega pomena, ki so trajnostno naravnane. Prioritetne vsebine najdete pod “aktualne teme“.

Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo: SI-AT

Programsko obdobje 2014 – 2020

Za čezmejne projekte na področjih gospodarstva, sociale (vključno z izobraževanjem in kulturo) in okoljske politike je možno zaprositi za sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (nekdanji projekti INTERREG). Cilji so trajnostni teritorialni razvoj, pospešitev medregionalnega sodelovanja in izmenjava izkušenj.

Programsko območje: v Sloveniji: Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska in Osrednjeslovenska; v Avstriji: Vzhodna Štajerska, Zahodna in Južna Štajerska, Gradec, Zgornja Štajerska – vzhod, Zgornja Štajerska – zahod, Celovec – Beljak, Spodnja Koroška, Zgornja Koroška in Južno Gradiščansko.

Za sredstva lahko zaprosijo partnerji iz Slovenije in Avstrije. > več

Dodatek za kritje prevajalskih stroškov avstrijskega Urada zveznega kanclerja:

Dodatek za kritje prevajalskih stroškov: Avstrijski Urad zveznega kanclerja nudi tudi klasične podpore v obliki dodatka za kritje prevajalskih stroškov, za katere lahko zaprosijo tuje založbe.
Pogoji / roki: Po možnosti popolne vloge (vlogo za podporo, stroškovni načrt, licenčno in prevajalsko pogodbo, seznam prevodov prevajalcev) lahko založbe pred tiskom prevoda naslovijo na Oddelek za književnost Urada zveznega kanclerja.
Več: Urad avstrijskega kanclerja – Umetnost in kultura