Naše poslanstvo

DE
avstrijskikulturniforum

V veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim na spletnih straneh Avstrijskega kulturnega foruma v Ljubljani!
Kultura povezuje, spreminja in združuje. To načelo je osnova za naše delo na področju kulture. Avstrija je v svetu znana kot narod z dolgo kulturno tradicijo, zaradi tega si Kulturni forum v Ljubljani prizadeva, da Avstrijo v Sloveniji predstavlja kot inovativno in ustvarjalno deželo z raznolikim kulturnim bogastvom.

Prednostna naloga Avstrijskega kulturnega foruma v Ljubljani je, da avstrijsko kulturo predstavlja čim bolj celostno in obširno. Pri našem delu si prizadevamo za čim večjo raznolikost – od klasične do sodobne kulture. Dejavni smo na področjih, kot so npr. književnost, glasba, gledališče, upodabljajoče umetnosti, znanost, izobraževanje, razstave, predstavitev knjig, simpoziji, delavnice, festivali in filmi. Naše poslanstvo je približati avstrijsko kulturo tako občinstvu v  Ljubljani kot tudi širom Slovenije.

Našo nalogo vidimo tudi v povezovanju avstrijskih in evropskih umetnikov ter kulturnikov, tako je Avstrijski kulturni forum v Ljubljani tudi član združenja EUNIC (European National Institutes for Culture) – mreže kulturnih inštitucij držav članic Evropske unije, ki skupaj izvajajo kulturne projekte.

Želim vam veliko zanimivega brskanja po naših spletnih straneh.   Z veseljem bi vas  tudi pozdravila na kateri od naših prireditev.

Marie-Thérèse Hermges
(Direktorica Kulturnega foruma v Ljubljani)