Društva avstrijsko-slovenskega prijateljstva in druge ustanove

DE

V SLOVENIJI

Avstrijski kulturni forum
Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva (DSAP)/ Verein der slowenisch-österreichischen Freundschaft Ljubljana
Predsednik: Lovro Sodja, prof.

Maribor Društva slovensko-avstrijsko prijateljstvo Maribor (DSAPM) / Verein slowenisch-österreichische Freundschaft Marburg (VSÖFM)
Predsednica: dr. Karmen Teržan Kopecky

Klub koroških Slovencev (KKS) v Ljubljani / Klub der Kärntner Slowenen in Laibach
Predsednik: Janez Stergar, prof.

Klub Korošcev v Ljubljani / Klub der Kärntner in Laibach
Präsident: mag. Janko Arah

Klub koroških Slovencev v Mariboru / Klub der Kärntener Slowenen in Marburg
Predsednik: dr. Danijel Grafenauer

KKŠ – Klub koroških študentov / Klub der Kärntner Studenten
Ravne na Koroškem

Skupina prijateljstva z Avstrijo v Državnem zboru / Parlamentarische österreichische Freundschaftsgruppe
Predsednica: Ljudmila Novak

V AVSTRIJI

Avstrijski kulturni Forum
Avstrijsko-slovenska družba Koroška (Celovec) / Österreichisch-slowenische Gesellschaft Kärnten (Klagenfurt)
Predsednik: dr. Raimund Grilc

Avstrijsko-slovenska družba Dunaj / Österreichisch-slowenische Gesellschaft Wien

Avstrijsko slovensko prijateljstvo Gradec / Österreichisch-Slowenische Freundschaft Graz
Predsednik: dr. Curt Schnecker

Kulturno društvo člen 7 / Artikel-VII-Kulturverein/- Pavlova hiša / Pavelhaus
Predsednica Kulturnega društva člen 7 in vodja Pavlove hiše: mag. Susanne Weitlaner
Avstrijska Radgona / Radkersburg