Nemško govoreča skupnost v Sloveniji

Nemško govoreča etnična skupnost v Sloveniji zajema okrog 1. 600 ljudi in leta 2002 je 0,1 procenta prebivalstva navedlo,  da doma uporabljajo „nemščino kot pogovorni jezik“.  Svojci skupnosti živijo predvsem na Štajerskem, v mestih kot sta Maribor in Celje, Ptuj ter v Apačah in na jugovzhodu Sloveniji, v  Kočevju (v t.i. Gotschee) ter v občinah Dolenjske Toplice in Semič.

Nemško govoreča etnična skupnost v Sloveniji je organizirana v krovna zduženja in društva.

Krovna združenje in njihova društva so:

  • Zveza kulturnih društev nemško govoreče etnične skupnosti v Sloveniji

Sem sodijo naslednja kulturna društva:

Kulturno društvo Celje ob Savinji

Društvo Kočevarjev staroselcev
Sedež: Dolenjske Toplice

Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi
Sedež: Maribor

Kulturno društvo Apaško polje
Sedež: Apaško polje

Internacionalno društvo Most svobode Maribor
Sedež: Maribor

Društvo nemško govoreče mladine
Sedež: Ljubljana

Konec leta 2013 je bilo ustanovljeno še eno krovno združenje.

Pod okriljem te zveze delujejo naslednja kulturna društva oz. gibanja:

Zavod za ohranitev kulturne dediščine
Sedež: Mošnice

Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nessetal Koprivnik
Sedež: Kočevje

Turistično društvo pod Srebotnikom
Sedež društva: Dolenjske Toplice

Poleg omenjenih obstajajo še posamezna neodvisna društva.

Aktualne teme

Letopis o avstrijski kulturni dejavnosti v tujini 2015 »Austria Kultur International. Jahrbuch der Österreichischen Auslandskultur 2015«

Österreichisches Kulturforum
Letopis »Austria Kultur International. Jahrbuch der Österreichischen Auslandskultur 2015« nudi informacije o pestri avstrijski kulturni dejavnosti v tujini. To so v letu 2015 izvajali 31 avstrijski kulturni forumi in pisarne za sodelovanje, 88 avstrijska veleposlaništva in generalni konzulati, 65 avstrijske knjižnice/čitalnice, 8 Avstrijskih inštitutov in dve znanstveno-tehnološki pisarni v Washingtonu in Pekingu. V letu 2014 se je, vključno z avstrijskim knjižnicami/čitalnicami, v 105 državah zvrstilo preko 6.800 dogodkov.
Publikacijo „Austria Kultur International. Jahrbuch der Österreichischen Auslandskultur 2015“ lako kot pdf-Dokument prenesete na svoj računalnik .

Zasnova avstrijske kulturne dejavnosti v tujini 2015 – 2018 »Auslandskulturkonzept 2015–2018«

Österreichisches Kulturforum
Avstrijska zunanja politika si prizadeva za tvorno, inovativno in ustvarjalno zunanjo kulturno politiko. Naloge in cilji le-te so opredeljene v zasnovah avstrijske kulturne dejavnosti v tujini »Auslandskulturkonzept 2015-2018«. Pri tem se avstrijska zunanja kulturna dejavnost zavzema zlasti za posredovanje sodobnih vidikov kulturnega in znanstvenega ustvarjanja.Glavni vsebinski poudarki kulturne dejavnosti v tujini v obdobju 2015 – 2018 so film in novi mediji, arhitektura, ples, ženske v umetnosti in znanosti ter Avstrija kot mesto dialoga.Kulturno dejavnost v tujini izvaja ustrezna mreža, ki jo trenutno tvori 31 avstrijskih kulturnih forumov in pisarn za sodelovanje, 88 veleposlaništev in generalnih konzulatov, 64 avstrijskih knjižnic/čitalnic, 8 Avstrijskih inštitutov, dve znanstveno-tehnološki pisarni ter 120 avstrijskih lektorjev na tujih univerzah.Publikacija »Auslandskulturkonzept 2015-2018« je na voljo kot pdf-Dokument prenesete na svoj računalnik.

schreibART AUSTRIA. Program literature oddelka za kulturo Avstrijskega zunanjega ministrstva

Österreichisches Kulturforum
Druga izdaja publikacije schreibART AUSTRIA, programa literature, ki ga predlaga oddelek za kulturo pri Avstrijskem zveznem ministrstvu za integracijo in zunanje zadeve, predstavlja 16 izbranih literarnih glasov, ki soustvarjajo aktualno podobo književnosti v Avstriji V publikaciji schreibART AUSTRIA 2016 se lahko podate na raziskovalno pot skozi besedila in svetova naslednji avtorjev: Thomas Arzt, Dimitré Dinev, Erwin Einzinger, Milena Michiko Flašar, Susanne Gregor, Alois Hotschnig, Anna Kim, Karin Peschka, Irene Prugger, Kathrin Röggla, Carolina Schutti, Lisa Spalt, Michael Stavarič, Anja Utler, Anna Weidenholzer in Daniel Wisser. schreibART si lahko tukaj kot pdf-Dokument prenesete na svoj računalnik.

Publikacija o ženskah v družbi, kulturi in znanosti »KALLIOPE AUSTRIA – Frauen in Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft«

Österreichisches Kulturforum
Publikacija o ženskah v družbi, kulturi in znanosti »KALLIOPE AUSTRIA – Frauen in Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft« predstavlja številne izjemne ženske v Avstriji, ki so od 18. stoletja do danes zaznamovale Avstrijo in pisale zgodovino. Publikacija „KALLIOPE AUSTRIA – Frauen in Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft“ je na voljo kot pdf-Dokument. Istoimenski program KALLIOPE v okviru kulturne dejavnosti v tujini podpira avstrijske kulturne forume, veleposlaništva in generalne konzulate pri ozaveščanju o dosežkih žensk – tako v preteklosti kakor tudi danes.